Hanen

Kippen leven in de natuur in groepen van 30 tot 50 dieren waaronder een haan.
Daarom loopt er in de biodynamische kippenhouderij bij elke 50 kippen een haan.
Deze haan vervult een belangrijke sociale rol in het koppel kippen.

Hij zorgt voor pikorde tussen de kippen, jaagt ze als het donker wordt op de veilige zitstokken om op te slapen en last but not least zorgt voor bescherming tegen indringers van buitenaf. Doordat de kippen zich zo veilig voelen kunnen ze beter hun natuurlijk gedrag vertonen en vooral buiten zijn.

Een van de kippenhouders maakte eens een sterk staaltje mee van de heldhaftigheid van hanen. Hij kwam 's morgens bij het kippenhok en de kippen waren duidelijk gealarmeerd. In het hok zag hij het: daar stond 'Rein-de-vos' met een dode kip aan de poten. Maar ook een 10-tal hanen die rond de vos stonden en hem beurtelings pikten. De kippen hielden zich op veilige afstand. De vos wist niet hoe hij het had en probeerde de aanvaller van zich af te schudden. Deze strijd duurde tien minuten en toen maakte de vos zich toch maar uit de voeten. 

Te veel hanen

Er worden veel meer hanen geboren dan er nodig zijn voor een koppel kippen. Het wordt heel 'normaal' gevonden dat deze dieren direct na de geboorte vernietigd worden.
De biodynamische kippenhouders is dat al lange tijd een doorn in het oog en daarom hebben ze besloten om samen met de consument hiervoor een oplossing te vinden. Als iedereen die Demeter eieren eet, eens per ca. achtien maanden een haantje koopt, dan is het probleem opgelost. De haantjes kunnen dan  een biodynamisch, diervriendelijk leven leiden, tot ze slachtrijp zijn. Het streven is dat vanaf 2016 geen enkel broertje van de Demeter legkip meer een te vroege dood hoeft te sterven.
De pluimveehouders willen een levend wezen niet als afval beschouwen. Zij willen de hanen een respectvol leven bieden en als voeding voor de mens laten dienen.

Actueel

Weer Broederhanen beschikbaar...!!!

1 november 2018
Het is een lange tijd stil geweest rondom het broederhaan project, maar we hebben niet stil gezeten. We zijn ondertussen met een aantal partijen een de slag om te kijken of we mooie producten kunnen...
Lees verder

Kippen weg Boerveenshof en Het Willink

1 november 2018
2 weken geleden zijn de kippen op boerderij Het Willink geslacht en komende week de kippen van de Boerveenshof weg. Dit is altijd een drukke tijd voor de boeren, de oude hennen en hanen gaan weg, de...
Lees verder

De jonge hennen van Jan Rombouts moeten nog een beetje wennen

15 augustus 2018
Jonge hennen in de stal bij familie Rombouts.Bij de familie Rombouts zijn weer jonge hennen in de stal gekomen, ze beginnen langzaam aan de eerste eitjes te leggen. Deze zijn in het begin nog klein...
Lees verder

Tijdelijk minder eieren door wisselen van kippen

21 juni 2018
Op dit moment worden de kippen gewisseld bij de familie Rombouts in Dronten, hierdoor hebben we tijdelijk wat minder eieren beschikbaar. We proberen de eieren die we hebben zo goed mogelijk te verdelen...
Lees verder

Open dag pluimveebedrijf Rombouts in Dronten

11 mei 2018
Op Zaterdag 26 en Zondag 27 Mei is er een open dag bij pluimveebedrijf Rombouts in Dronten. Geintereseerde kunnen dan zien hoe het werkt op een biodynamische akkerbouw en kippen boerderij.Het adres...
Lees verder