Rombouts

Dit bedrijf is in 2016 omgeschakeld van biologische naar de biodynamische landbouw. Op dit bedrijf zitten 4 koppels van 2.750 kippen en hanen, welke de beschikking hebben over een grote uitloop die ingericht is met wilgen, notenbomen, iepen en elzen. Ook zijn er stroken mais ingezaaid, welke extra bescherming en beschutting geven aan de hanen en de kippen.
Op de 32 ha land die bij de boerderij ligt telen ze veldbonen, mais, zomergraan en klaver voor de kippen. Om te zorgen voor een ruime vruchtwisseling worden er ook nog uien en wortels verbouwt.
Ze werken samen met een naastgelegen buurman die ook een biodynamisch bedrijf heeft, deze verbouwt zomergraan in ruil voor kippenmest. Zo heeft de familie Rombouts de kringlopen heel dicht bij huis weten te sluiten.

De eieren van de familie Rombouts zijn te herkennen aan het printnummer: 0-NL-43232-01

Actueel

Weer Broederhanen beschikbaar...!!!

1 november 2018
Het is een lange tijd stil geweest rondom het broederhaan project, maar we hebben niet stil gezeten. We zijn ondertussen met een aantal partijen een de slag om te kijken of we mooie producten kunnen...
Lees verder

Kippen weg Boerveenshof en Het Willink

1 november 2018
2 weken geleden zijn de kippen op boerderij Het Willink geslacht en komende week de kippen van de Boerveenshof weg. Dit is altijd een drukke tijd voor de boeren, de oude hennen en hanen gaan weg, de...
Lees verder

De jonge hennen van Jan Rombouts moeten nog een beetje wennen

15 augustus 2018
Jonge hennen in de stal bij familie Rombouts.Bij de familie Rombouts zijn weer jonge hennen in de stal gekomen, ze beginnen langzaam aan de eerste eitjes te leggen. Deze zijn in het begin nog klein...
Lees verder

Tijdelijk minder eieren door wisselen van kippen

21 juni 2018
Op dit moment worden de kippen gewisseld bij de familie Rombouts in Dronten, hierdoor hebben we tijdelijk wat minder eieren beschikbaar. We proberen de eieren die we hebben zo goed mogelijk te verdelen...
Lees verder

Open dag pluimveebedrijf Rombouts in Dronten

11 mei 2018
Op Zaterdag 26 en Zondag 27 Mei is er een open dag bij pluimveebedrijf Rombouts in Dronten. Geintereseerde kunnen dan zien hoe het werkt op een biodynamische akkerbouw en kippen boerderij.Het adres...
Lees verder