Kringloop

Op een biodynamische boerderij is het ondenkbaar dat er allen maar kippen, of alleen maar varkens etc gehouden zouden worden. Vruchtbare bodem, dieren en productie van voeding voor mens en dier staan in relatie met elkaar.

Kringloop

De basis van een biodynamisch bedrijf is de kringloop tussen bodem, mest en productie van levensmiddelen voor mens en dier.

Door mest te composteren en te voorzien van biodynamische kruidenpreparaten ontstaat een compost die de bodem en het bodemleven van de akkers verrijkt Op deze vruchtbare akkers grazen dieren die voor mest zorgen of worden gewassen geteeld die tot heerlijke voeding dienen op uw tafel
Regelmatig gaan biodynamische boeren onderling een intensieve samenwerking aan om deze kringloop te sluiten en versterken. Zodoende blijft productie regionaal en voorkomen ze overbodig gesleep met vaak anonieme grondstoffen over de wereld.
Biodynamische bedrijven blijken in de praktijk sterke gewassen te telen die een hoge natuurlijke weerstand bezitten tegen ziekten en plagen en bovengemiddelde opbrengsten te produceren.

Bodem

De eerste zorg op het biodynamische-bedrijf is de bodem. Die moet gezond en levend zijn. levend betekent hier doortrokken met een rijk en gevarieerd bestand van allerlei insecten, schimmels en bacteriën. Die gezonde mix zorgt voor een levenskrachtige bodem.
Mest is bij ons geen afvalproduct, maar juist de starter van een zeer waardevolle substantie :
bodemvruchtbaarheid

Actueel

Weer Broederhanen beschikbaar...!!!

1 november 2018
Het is een lange tijd stil geweest rondom het broederhaan project, maar we hebben niet stil gezeten. We zijn ondertussen met een aantal partijen een de slag om te kijken of we mooie producten kunnen...
Lees verder

Kippen weg Boerveenshof en Het Willink

1 november 2018
2 weken geleden zijn de kippen op boerderij Het Willink geslacht en komende week de kippen van de Boerveenshof weg. Dit is altijd een drukke tijd voor de boeren, de oude hennen en hanen gaan weg, de...
Lees verder

De jonge hennen van Jan Rombouts moeten nog een beetje wennen

15 augustus 2018
Jonge hennen in de stal bij familie Rombouts.Bij de familie Rombouts zijn weer jonge hennen in de stal gekomen, ze beginnen langzaam aan de eerste eitjes te leggen. Deze zijn in het begin nog klein...
Lees verder

Tijdelijk minder eieren door wisselen van kippen

21 juni 2018
Op dit moment worden de kippen gewisseld bij de familie Rombouts in Dronten, hierdoor hebben we tijdelijk wat minder eieren beschikbaar. We proberen de eieren die we hebben zo goed mogelijk te verdelen...
Lees verder

Open dag pluimveebedrijf Rombouts in Dronten

11 mei 2018
Op Zaterdag 26 en Zondag 27 Mei is er een open dag bij pluimveebedrijf Rombouts in Dronten. Geintereseerde kunnen dan zien hoe het werkt op een biodynamische akkerbouw en kippen boerderij.Het adres...
Lees verder