Geschiedenis van de kip

De oorsprong van de kip ligt in Zuidoost-Azië of China. In die streken zijn vondsten gedaan van gedomesticeerd pluimvee zo'n 4000-6000 jaar oud. Via Mesopotamië en Griekenland is de kip in Europa terechtgekomen. Rond het begin van onze jaartelling waren de Egyptenaren al in staat om in hout gestookte broedovens circa 6000 eieren uit te broeden. Uit deze eieren kwamen dan zo'n 3 à 4 duizend kuikens. Deze vaardigheid van de Egyptenaren is verloren gegaan en pas in onze tijd weer herontdekt.

In onze streken

In onze streken is de kip vermoedelijk rond 200 v Chr. geïntroduceerd. De kippen en hanen die gehouden werden hadden zowel betekenis als voedsel (eieren en kippenvlees) maar werden ook gebruikt in hanengevechten en voor religieuze gebeurtenissen.
Karel de Grote (742-814) bepaalde dat op grote boerenhoeven 200 en op kleine 50 'gewone hoenders gehouden moesten worden. Sierhoenders mochten alleen op de adellijke hoven gehouden worden. Verschil moest er zijn!

Kippenhouderij in de moderne tijd

In de tweede helft van de negentiende eeuw wordt het houden van kippen op de boerderijen een algemene landbouwactiviteit, inclusief statistiek! Zo zijn er in 1870 al 1.853.000 stuks pluimvee en is dit aantal in 1900 al gegroeid tot 4.343.000.
Deze kippen hadden een bruin leventje. Er werden geen aparte hokken voor ze gebouwd, ze sliepen op wat stokken in de koestal en moesten het grootse deel van hun kostje zelf zien te vinden in de omgeving van de stallen.

In het begin van de 20ste eeuw ontstaan de zogenaamde 'hoenderparken': een ruim kippenhok voor 250 tot 400 dieren, met een zeer ruime uitloop die ook ‘afgegaasd' werd. Ook de pluimvee-rassen werden verbeterd, o.a. door (inter)nationale uitwisseling van fokmateriaal. In deze tijd werden de nog steeds gebruikte rassen als "Barnevelder" en "Welsummer", ontwikkeld. (Dit waren zeer productieve kippen met wel 250 eieren per kip per jaar, wat tegen de ruim 300 eieren per jaar van nu, een knappe prestatie was)

Pas de derde poging, in de vijftiger jaren, om de legbatterij te introduceren bleek succesvol. Daarvoor was men van mening dat het de kippen niet mocht ontbreken aan licht, lucht en ruimte. Gelukkig is men in de biologische en biodynamische pluimveehouderij die mening al vanaf het begin toegedaan.

Actueel

De jonge hennen van Jan Rombouts moeten nog een beetje wennen

15 augustus 2018
Jonge hennen in de stal bij familie Rombouts.Bij de familie Rombouts zijn weer jonge hennen in de stal gekomen, ze beginnen langzaam aan de eerste eitjes te leggen. Deze zijn in het begin nog klein...
Lees verder

Tijdelijk minder eieren door wisselen van kippen

21 juni 2018
Op dit moment worden de kippen gewisseld bij de familie Rombouts in Dronten, hierdoor hebben we tijdelijk wat minder eieren beschikbaar. We proberen de eieren die we hebben zo goed mogelijk te verdelen...
Lees verder

Open dag pluimveebedrijf Rombouts in Dronten

11 mei 2018
Op Zaterdag 26 en Zondag 27 Mei is er een open dag bij pluimveebedrijf Rombouts in Dronten. Geintereseerde kunnen dan zien hoe het werkt op een biodynamische akkerbouw en kippen boerderij.Het adres...
Lees verder

Nieuwe kippen op Boerveenshof

12 september 2017
Omdat de oude kippen op het eind begonnen te raken, en ze te grote zwakschalige eieren begonnen te leggen zijn ze zoals dit iedere circa 13-14 maanden gebeurd vervangen door jonge hennen.Volgens boer...
Lees verder

Geen Fipronil in Bio Dynamische Demeter eieren

28 juli 2017
Zoals jullie allemaal waarschijnlijk gehoord hebben is er de afgelopen tijd veel te doen om de met Fipronil besmette eieren. Dit middel is gebruikt bij de kippenboeren tegen het bestrijden van bloedluizen...
Lees verder