Kringloop

Op een biodynamische boerderij is het ondenkbaar dat er allen maar kippen, of alleen maar varkens etc gehouden zouden worden. Vruchtbare bodem, dieren en productie van voeding voor mens en dier staan in relatie met elkaar.

Kringloop

De basis van een biodynamisch bedrijf is de kringloop tussen bodem, mest en productie van levensmiddelen voor mens en dier.

Door mest te composteren en te voorzien van biodynamische kruidenpreparaten ontstaat een compost die de bodem en het bodemleven van de akkers verrijkt Op deze vruchtbare akkers grazen dieren die voor mest zorgen of worden gewassen geteeld die tot heerlijke voeding dienen op uw tafel
Regelmatig gaan biodynamische boeren onderling een intensieve samenwerking aan om deze kringloop te sluiten en versterken. Zodoende blijft productie regionaal en voorkomen ze overbodig gesleep met vaak anonieme grondstoffen over de wereld.
Biodynamische bedrijven blijken in de praktijk sterke gewassen te telen die een hoge natuurlijke weerstand bezitten tegen ziekten en plagen en bovengemiddelde opbrengsten te produceren.

Bodem

De eerste zorg op het biodynamische-bedrijf is de bodem. Die moet gezond en levend zijn. levend betekent hier doortrokken met een rijk en gevarieerd bestand van allerlei insecten, schimmels en bacteriën. Die gezonde mix zorgt voor een levenskrachtige bodem.
Mest is bij ons geen afvalproduct, maar juist de starter van een zeer waardevolle substantie :
bodemvruchtbaarheid

Actueel

Nieuwe kippen op Boerveenshof

12 september 2017
Omdat de oude kippen op het eind begonnen te raken, en ze te grote zwakschalige eieren begonnen te leggen zijn ze zoals dit iedere circa 13-14 maanden gebeurd vervangen door jonge hennen.Volgens boer...
Lees verder

Geen Fipronil in Bio Dynamische Demeter eieren

28 juli 2017
Zoals jullie allemaal waarschijnlijk gehoord hebben is er de afgelopen tijd veel te doen om de met Fipronil besmette eieren. Dit middel is gebruikt bij de kippenboeren tegen het bestrijden van bloedluizen...
Lees verder

Ophokplicht geen gevolgen Biologische kippen

7 februari 2017
Met al het nieuws rondom de ophokplicht krijgen we ook veel vragen hoe dit nu zit met de biologische kippen. Gelukkig kunnen we zeggen dat dit vooralsnog geen gevolgen heeft op de biologische kippen...
Lees verder